Leasing4
Nawiązując współpracę z firmą GRENKELEASING AG, stając się ich autoryzowanym parterem handlowym proponujemy zakup w leasingu ekspresów do kawy, jak również innych urządzeń, przy przekazaniu jedynie dokumentów firmowych, bez zaświadczeń z ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że od 23 czerwca 2008 ruszyła promocja "LEASING BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI". Polega ona na tym, że do wniosków na leasing do kwoty 10.000 zł. netto nie wymagamy żadnych danych finansowych i majątkowych Klienta!

Warunki promocji i szczegóły postępowania;

Warunki promocji:
 • promocja obowiązuje dla leasingu przedmiotów do wartości 10.000 zł netto
  promocja dotyczy wniosków złożonych przez autoryzowanych Partnerów GL na leasing sprzętu komputerowego, kserograficznego, medycznego i gastronomicznego
  promocja obowiązuje od 23.06.2008 do odwołania
Firma Grenkeleasing sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowego koncernu Grenkeasing AG z Baden-Baden. Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego, sprzętu medycznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

Grenkeleasing AG jest spółką giełdową, obecną na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych. Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX. Ponadto spółka posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznany przez agencję Standard & Poor's.

GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

ZALETY LEASINGU:
 • Obsługa leasingu odbywa się na miejscu w salonie sprzedaży!
 • Szybka decyzja dotycząca finansowania – umowę leasingu można podpisać już w trakcie pierwszej wizyty w salonie (Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii)!
 • Możliwość korzystania ze sprzętu, bez konieczności angażowania środków własnych – w standardowej ofercie leasing bez wpłaty początkowej!
 • Do zawarcia umowy wystarczą tylko dok. założycielskie firmy i dwa dowody tożsamości - nie są potrzebne dokumenty PIT, CIT ani zaświadczenia z ZUS czy Urzędu Skarbowego!
 • Leasing wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania, gdyż wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu!
 • Spłata leasingu odbywa się w równych, miesięcznych ratach, co ułatwia planowanie i kontrolowanie wydatków!
 • Spłata leasingu odbywa się przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
OFERTA:
PRZEDMIOTY LEASINGU: (należy zweryfikować i podać tylko te przedmioty, które są w Waszej ofercie)
 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;
 • sprzęt medyczny;
 • sprzęt gastronomiczny.
WARUNKI FINANSOWANIA:
Grenkeleasing oferuje:
 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu); leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy.
RODZAJE UMÓW
LEASING TRADYCYJNY
Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY
Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:
WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 – 30.000 zł. netto):
1. Wniosek – procedura uproszczona.
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA (dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):
1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Regon i NIP.
4. Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

PRZEBIEG TRANSAKCJI: (należy zweryfikować poniższe punkty w oparciu o specyfikę zawierania transakcji w swoim sklepie).
1. Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
2. Przekazanie wymaganych dokumentów.
3. Wybór wariantu warunków finansowych.
4. Otrzymanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
5. Podpisanie umowy i odbiór przedmiotu leasingu.
 
.
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Allwelt International Sp. z o.o.